REGLER


1. Vi bruker vanlige innendørsfotball-regler
2. Hvert lag kan benytte opp til 2 a-lagsspillere*!
3. Hvert lag må ha minimum 5 spillere (1 keeper og 4 utespillere)
4. Det er ikke lov å gjøre forandring på laget etter 20.desember. (Unntak: Ved sykdom eller fravær har laget mulighet til å BYTTE ut denne spilleren med en erstatter. Etter turneringsstart har laget ikke mulighet til å bytte ut eventuelt skada eller syke spillere med spillere som ikke står oppført på laget!)
5. Jenter kan spille på guttelag, men ikke gutter på jentelag.
6. Du må være 8.klassing eller eldre for å spille på et lag

*en a-lagsspiller er en spiller som i sesongen 2002 har spilt obligatorisk seniorfotball. Dette gjelder også for dem som har spilt på andrelaget til en klubb (F.eks. Sif 2, Aafk 2). Har du bare spilt vinterserie, treningskamper eller KM for a-laget, er du ikke offisielt en a-lagsspiller!

Kommentar til regel nr 4.: Vi prøver ikke å være vanskelige, men det blir best for alle parter hvis alle holder seg til denne regelen. I alle år til nå har vi fått spørsmål under turneringa om det er mulig å ta en mann/dame fra publikum eller fra et annet lag fordi laget enten har fått skader eller ymse. Alle spillerne som skal spille, skal være registrert hos oss før turneringsstart. DERFOR: Få tak i nok reserver! Takk!