BETALING


Kontaktpersonen på laget har ansvar for at betalinga skjer i tide. Husk å merk betalinga med navnet på laget.

Betalingsinformasjon: Lagnavn
Kontonr.: 3910.13.35694
Pris: kr. 600,- (guttelag)
kr. 500,- (jentelag)

Husk betalingsfristen som er 14 dager etter påmelding. Er laget påmeldt veldig sent, så må betalinga skje umiddelbart!

Pengene går ikke til noe annet formål enn å holde turneringa i live!


 

Førjulsturneringa starter om
-4600 dager!