REGLER


1. Vi bruker vanlige innendørsfotball-regler.
2. Hvert lag kan benytte opp til 3 a-lagsspillere* (Gjelder i gutteklassen).
3. Hvert lag må ha minimum 5 spillere, 1 keeper og 4 utespillere.
4. Jenter kan spille på guttelag, men ikke gutter på jentelag.
5. Du må være 8.klassing eller eldre for å spille på et lag.
6. Det blir brukt enten futsal-ball eller den vanlige gule inneballen (dette er oppe til vurering).

* En a-lagsspiller er en spiller som har spilt obligatorisk seniorfotball denne sesongen. Merk at minst en av disse tre kan ikke ha spilt på høyere nivå enn 5.div. Har du bare spilt vinterserie, treningskamper eller KM for a-laget, er du ikke offisielt en a-lagsspiller!

Det er lov å endre på laget etter turneringsstart. Men eventuelle nye spillere på laget kan ikke ha spilt på noe annet lag tidligere i turneringa og spilleren må registreres hos oss før vedkommende får spille.

Brytes reglene, bevisst eller ubevisst, blir laget diskvalifisert. Spør hvis du er usikker.


 

Førjulsturneringa starter om
-4600 dager!