BETALING


Kontaktpersonen på laget har ansvar for at betalinga skjer i tide. Husk å merk betalinga med navnet på laget.

Betalingsinformasjon: Lagnavn
Vipps nr.: 540564
Kontonr.: 3910.13.35694
Pris: kr. 700,- per lag


Pengene går ikke til noe annet formål enn å holde turneringa i live.