Harde fakta fra tidligere turneringer!

2019
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Underdogs
Vinner Jenteklassen Best på benken
Toppscorer Gutter Eirik Nesset Hjelvik, Adrian Hagerup, Mathias Jønsson, Kenneth Kjevik, Erik Haglind, Mathias Leander "33mål" Dyb (alle med 4 mål)
   
2018
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Kjappfotkameratene
Vinner Jenteklassen Det var en gang
Toppscorer Gutter Kenneth Kjevik (8 mål)
   
2017
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Lokomotiv Godøy
Toppscorer Gutter Eirik Nesset Hjelvik (7 mål)
   
2016
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Juleribba
Toppscorer Gutter Vegard Nybø og Kenneth Kjevik (7 mål)
   
2015
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Gotham City
Vinner Jenteklassen Walkin' talkin' Stephen Hawking
Toppscorer Gutter Nils Ottar Sandø (10 mål)
Toppscorer Jenter Mari Gjesdal og Malin Dyb (4 mål)
   
2014
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Kjappfotkameratene
Vinner Jenteklassen Tung og Lovende
Toppscorer Gutter Kenneth Kjevik (7 mål)
Toppscorer Jenter Nina Witsø og Therese Ottesen (2 mål)
   
2013
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Namastè
Vinner Jenteklassen Powerpuff
Toppscorer Gutter Kenneth Kjevik og Adrian Blindheim (6 mål)
Toppscorer Jenter Lina Ulla (5 mål)
   
2012 Se hjemmesida fra dette året
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Sindris Ninjas
Vinner Jenteklassen Powerpuff
Toppscorer Gutter Henrik Bjørdal (10 mål)
Toppscorer Jenter Mari Gjesdal (2 mål)
   
2011 Se hjemmesida fra dette året
Livescore Se LIVESCORE fra dette året
Vinner Gutteklassen Lokomotiv Godøy
Vinner Jenteklassen Powerpuff
Toppscorer Gutter Eldar Godø og Håkon Høybakk (6 mål) (begge spilte for Lokomotiv Godøy)
Toppscorer Jenter Martha Oline Valkvæ (2 mål)
   
2009 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Kjappfotkameratene FK
Vinner Jenteklassen Power Puff
Toppscorer Gutter Jan Arild Austnes og Aksel Gjøsund(5 mål)
Toppscorer Jenter Lina Ulla (3 mål)
   
2008 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Kjappfotkameratene FK
Vinner Jenteklassen Frittgående Høne
Toppscorer Gutter Kenneth Kjevik (8 mål)
Toppscorer Jenter Marte Rekdal Aasen, Hanne Haahjem, Lina Ulla og June Grimstad (3 mål)
   
2007 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Røkkla
Vinner Jenteklassen Best i Test
Toppscorer Gutter Raymond Oksnes Elde (6 mål)
Toppscorer Jenter June Grimstad (7 mål)

2006 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Team Grava-Solveig
Vinner Jenteklassen Team Tove-Laila
Toppscorer Gutter Kenneth Kjevik (8 mål)
Toppscorer Jenter Charlotte Lade (5 mål)

2005 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Søsefotball
Vinner Jenteklassen Plastic Fantastic
Toppscorer Gutter Eldar Godø (6 mål)
Toppscorer Jenter Astrid Elde og Trine Yttri Synnes(4 mål)

2004 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Torgalmenningen 3a
Vinner Jenteklassen Blautmuspetra
Toppscorer Gutter Robert Post (8 mål)
Toppscorer Jenter Anna Lena Gulliksen (7 mål)

2003 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Søsefotball
Vinner Jenteklassen Dorthea & Co.
Toppscorer Gutter Jan Arild Austnes/Marius Fylling (8 mål)
Toppscorer Jenter Dorthea Valkvæ (4 mål)

2002 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Juleribba
Vinner Jenteklassen Danny's Angels

2001 Se hjemmesida fra dette året
Vinner Gutteklassen Jihad
Vinner Jenteklassen Julemusene
   
2000 Se hjemmesida fra dette året
   
1998 Se hjemmesida fra dette året
   Historia om Førjulsturneringa


I dei dagane lét Svein Arve Alnes, Jan Arild Austnes og Kasper L Mannsverk lysa ut at det skulle arrangerast førjulsturnering i Godøyhallen. Dette var fyrste gongen dei arrangerte førjulsturnering, og det hende medan Hans Petter Godø var formann i hallstyret. Då fór alle heim, kvar til sitt lag, og byrja trene til førjulsturneringa. Mange fór frå byen Oslo på østlandet og opp til Trondheim litt lenger nord, videre ned til Bergen, og videre til turneringsstaden, som heiter Godøya, for dei høyrde til fotballentusiastane, og skulle spele litt fotball der. Kvinnene, damene deira, var med dei. Dei venta alle på siger.
Dei fleste spelarane var frå grannelaget, som låg utanfor Ålesund og dei vakta BMW'ane sine om natta. Best det var, stod ein plakat på kiosken framfor dei, og fotballens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei fælande redde. Men plakaten sa til dei: «Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede som skal timast alt folket. Det er førjulsturnering i Godøyhallen. Og det skal de ha til teikn: De skal forma eit lag som inneheld maks. 2-alagsspillere og resten skal vere over 13 år..». Brått var det ein stor hær av andre spelarar framfor plakaten; dei lova plakatskrivaren og kvad:

«Vi digger deg med eit rop. Fotball og jul høyrer i hop» Då plakatane hadde gitt frå seg sitt budskap, sa fotballspelarane til kvarandre: «Lat oss køyre ut på Godøya og vere med på dette som skal skje, og som plakaten har kunngjort oss.»

Så skunda dei seg dit og fekk sjå alle dei andre laga som skulle vere med. Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om denne turneringa. Alle som spelte fotball den dagen, undra seg over at det kunne arrangerast ei så bra turnering på Godøya. Ut på natta vende spelarane attende, medan dei lova og prisa turneringa for det dei hadde opplevd og sett; alt var så som det hadde vorte sagt dei.